שיר על כאבים

שיר על כאבים 

כאשר בבוקר אני מתעורר
ואת עצמותיי אט אט מסדר,
כשאני מן המיטה מתרומם
ובכבדות נושם,
בכל פינה כואבות עצמותיי
אני מרגיש את הגיל, את הבלאיעתה רוחמתי התקבלה ככלי,
בכבוד ותפארת אף היא, 
לחוג המבוגרים,
שבסבל נאנחים,
מתקפלים ומתקופפים,
כדי לצמצם הכאבים

היא על גבה כאבים נושאת
וסובלת ביתר שאת.
כשם שחיוכה לכל הכיוונים מתפשט,
כך, לדאבוננו, דיסק בחוט שדרתה גם כן מתפרץ.
הוא לא נותן לה שלווה ומשדלה
לשכיבה לא נוחה

רוחמילה, הגענו לגיל הכאבים
ואליהם, בלית ברירה, אנו מסתגלים.
זאת לא תופעה סימפטית,
אך מתגברים אנו עליה בצורה דיפלומטית,
תומכים זה בזה בעת כאב וצרה
ומודים לשם עבור כל דקה נעימה

ע"י ברוך ברלינר
18.11.13